Све вести на сајту

Од понедељка 18.12.2017. године све уплате студената на рачун Грађевинског факултета врше се искључиво са позивом на број који зависи од сврхе уплате, броја индекса и године уписа студента.

Нову уплатницу можете преузети на адреси  http://uplatnica.grf.bg.ac.rs

УПЛАЋЕНИ НОВАЦ БИЋЕ ЕВИДЕНТИРАН НА КОНТУ СТУДЕНТА НАЈРАНИЈЕ ДВА РАДНА ДАНА ОД ДАНА УПЛАТЕ У ПОШТИ ИЛИ БАНЦИ.

УПЛАТЕ КОЈЕ НИСУ УПЛАЋЕНЕ ПО МОДУЛУ 97 СА ЈЕДИНСТВЕНИМ ПОЗИВОМ НА БРОЈ НЕЋЕ БИТИ ПРЕНЕТЕ НА КОНТО СТУДЕНТА.

 

13-12-17
Студије

Поштовани студенти,

од 11. 12. 2017. почиње са радом нова платформа за студентску евиденцију. Нова платформа омогућиће развој нових сервиса у циљу унапређења услова студирања. За почетак, додат је сервис који омогућава студентима да прате све своје финансијске трансакције које се односе на обавезе према Факултету (по пријави на систем).

За обавештење о дуговањима према Факултету за које нема доказа о уплати, погледати ОВДЕ

11-12-17
Студије

 

У Библиотеци и на сајту Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Николе Тошића, маст.инж.грађ. под насловом:

„ПОНАШАЊЕ АРМИРАНОБЕТОНСКИХ ГРЕДНИХ ЕЛЕМЕНАТА ОД БЕТОНА СА РЕЦИКЛИРАНИМ И ОТПАДНИМ МАТЕРИЈАЛИМА ПОД ДУГОТРАЈНИМ ОПТЕРЕЋЕЊЕМ” 

"BEHAVIOUR OF REINFORCED CONCRETE BEAMS MADE WITH RECYCLED AND WASTE MATERIALS UNDER LONG-TERM LOADING" 

             Комисија у саставу:

1. Проф. др Снежана Маринковић, дипл.грађ.инж.

2. др Жорж де Брито (Jorge de Brito) , дипл.грађ.инж, редовни професор

(Универзитет у Лисабону, Виши технички институт),

3. Доц. др Ненад Пецић, дипл.грађ.инж.

4. Доц. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 30.12.2017. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

 

 

30-11-17
Студије

У понедељак 11. децембра 2017. године одржаће се презентација модула на студијском програму Грађевинарство у Свечаној сали са почетком у 14 часова. Остале детаље уписа модула можете видети овде.

27-11-17
Студије

У четвртак 30. новембра 2017. године у Свечаној сали Грађевинског факултета, са почетком у 10 часова, обавиће се свечана додела диплома. Списак диплома по новом Закону о високом образовању можете видети овде, а списак диплома по старом овде.

15-11-17
Студије

Настава за студенте  докторских студија почиње у понедељак 13.11.2017. године.

Распоред за зимски семестар:

Дан                           предмет                                                   сала

УТОРАК                                                    

14-17                Методе оптимизације                                              141

17-20                Теорија пластичности (Механика лома)                  141

 

СРЕДА

17-20                Метод коначних елемената-напредни курс            141

                (е-mail за информације branislavpujevic@yahoo.com)

 

ЧЕТВРТАК

15-18                Анализа ризика и поузданости у грађевинарству   141

 

ПЕТАК

17-20                Одабрана поглавља из статистике                          141

За остале предмете одржава се појединачна настава у види консултација са предметним професорима.

 

10-11-17
Студије

Почела је пријава кандидата за други уписни рок на специјалистичке студије

„ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ ОБЈЕКАТА У ВИСОКОГРАДЊИ“ 

Предаја документа  18. - 19.10.2017.  године

Ранг листа 20.10.2017. године

Упис кандидата 23.10.2017.

Почетак студија – новембар 2017. 

 

Настава се одржава у договору са професорима.

Цена студија је 120.000,00 РСД и плаћа се у више рата. 

Студије су признате као обука за полагање стручног испита у Инжењерској комори Србије за лиценцу 381. 

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе оверене фотокопије следећих докумената:

 1. диплому и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму основних академских студија; 

2. доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве

(5.000,00 дин. - рн. 840-1437666-41, позив на број: 90052)

 Кандидати који стекну право на упис подносе: 

- оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид, 

- извод из матичне књиге рођених, 

- један образац ШВ-20, 

- индекс, 

- две фотографије формата 4,5х3,5 сm, 

- доказ о уплати школарине, 

- доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере. 

Уколико сте заинтересовани информатор за програм можете прегледати овде а ПРИЈАВУ можете преузети овде.

17-10-17
Студије
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011