Све вести на сајту

Обавештавамо Вас да се од 25.04.2017. године, у Библиотеци и на сајту Факултета, налази Извештај Комисије за избор др Синише Делчева у научно звање научни сарадник.

Извештај је доступан јавности до 24.05.2017. године.

25-04-17
Наука и струка

Обавештавамо Вас да се од 25.04.2017. године, у Библиотеци и на сајту Факултета, налази Извештај Комисије за избор др Јелене Гучевић у научно звање научни сарадник.

Извештај је доступан јавности до 24.05.2017. године.

 

25-04-17
Наука и струка

Обавештавамо Вас да се од 18.04.2017. године, у Библиотеци и на сајту Факултета, налази Извештај Комисије за избор Емилије Дамњановић  у звање истраживач приправник.

Извештај је доступан јавности до 17.05.2017. године.

18-04-17
Наука и струка

Обавештавамо вас да се од 11.04.2017године, у Библиотеци и на сајту Факултета, налази Извештај Комисије за избор Владимира Половине у звање асистента - студента докторских студија.

Извештај је доступан јавности до  26.04.2017. године.

11-04-17
Наука и струка

Амбасада Француске и Француски институт у Србији додељују стипендије кратког боравка за српске истраживаче који желе да бораве у истраживачкој лабораторији у Француској у периоду од 15. јуна 2017. до 31. децембра 2017.

1) Циљна група: истраживачи свих нивоа који раде у истраживачком тиму у Србији (асистенти, докторанди, пост докторанди, истраживачи, предавачи, професори, информатичари, инжењери, лекари...).

2) Области истраживања: информатичке науке, инжењерство и иновације, примењена медицина, е-медицина, наука и технологија животне средине, роботика, биотехнологија...
Боравак треба да буде у складу са истраживањима у области технологије и иновације у служби становништва, која траже решења за следеће изазове:
-примена нових информационих и комуникационих технологија у медицини и за добробит становништва, праћење и превенција болести, еманципација и аутономија болесника и особа са инвалидитетом (примењена медицина,е-медицина, биотехнологија, роботика, неуронаука, когнитивне науке, ...);
-примена нових технологија за очување климе и животне средине, паметни и повезани градови (еколошки превоз, повезани предмети, анализа података, уштеда енергије, превенција ризика, одржива пољопривреда, очување екосистема...);
-подршка и експертска помоћ при дефинисању јавних политика
везаних за технолошки развој и његове последице на друштво у целини(медицина, економија, право, политичке науке...).

Конкурс је отворен до 17. 05. 2017. године.

Више информација потражите путем линка овде.

 

 
27-03-17
Наука и струка

Обавештавамо заинтересовану јавност да је Комисија, уместо повученог Извештаја по расписаном конкурсу за ужу научну област Премер и уређење земљишне територије, доставила нови кориговани Извештај, бр. 02 49/9;66/6 од 13. 03. 2017. године. Кориговани Извештај је доступан јавности од 13. 03. 2017. до 28. 03. 2017. године.

13-03-17
Наука и струка

Обавештавају се заинтересовани да се на захтев Комисије повлачи Извештај по расписаном конкурсу за ужу научну област Премер и уређење земљишне територије услед уочених недостатака у тексту Извештаја. Кориговани Извештај ће бити доступан јавности у најкраћем року.

10-03-17
Наука и струка
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011