Хидраулика 2 [б2х3х2]

Резултати писменог дела испита у допунском октобарском испитном року су приложени у табели. Усмени испит из предмета ће се одржати у четвртак, 4. октобра, на Институту за хидротехнику у 9:00ч. Увид у радове ће се одржати у понедељак, 1. октобра, у 13ч.

Моле се сви студенти који полажу у овом испитном року да се појаве у 9:00 како би се формирао распоред полагања. 

Хидраулика 2 Писмени Финални поени Поени Оцена
  Презиме Име 1 2 1 2 писмени писмени
1 Ивошевић Ђорђе 100   100 70 85.0 9
2 Павловић Марко     70 100 85.0 9
3 Лазић Павле 40 60 50 60 55.0 6
4 Велић Сунчица     80 70 75.0 8
5 Миљковић Милован 100 95 100 95 97.5 10
6 Јокић Александар н 60 57.5 60 58.8 6
7 Баралић Немања 100 50 100 50 75.0 8
8 Гатић Алекса      55 50 52.5 6
9 Радић Слађана     80 100 90.0 9
10 Савић Младен н 80 65 80 72.5 8
11 Пецић Марија     70 90 80.0 8
12 Милошевић Јелена     77.5 60 68.8 7
13 Кицевска Јована     55 82.5 68.8 7
14 Радевић Владимир 50 50 50 50 50.0 6
30-09-2018
Ања Ранђеловић

Резултати писменог дела испита у другом септембарском испитном року су приложени у табели. Усмени испит из предмета ће се одржати у четвртак, 20. септембра, на Институту за хидротехнику у 9:00ч. Увид у радове ће се одржати у уторак, 18. септембра, у 13ч.

Моле се сви студенти који полажу у овом испитном року да се појаве у 9:00 како би се формирао распоред полагања. Писмени испит положен у првом и другом септембарском року важи и у допунском (октобарском) року. 

Резултати испита 2017/2018            
Септембар 2 2018            
Хидраулика 2 Писмени Финални поени Поени Оцена
  Презиме Име 1 2 1 2 писмени писмени
1 Ивошевић Ђорђе 100   100 70 85.0 9
2 Павловић Марко     70 100 85.0 9
3 Ђерић Тања 100   100 100 100.0 10
4 Ђукановић Милош н н н н н н
5 Лазић Павле 40 60 50 60 55.0 6
6 Велић Сунчица     80 70 75.0 8
7 Савовски Светислав н н 0 0 н н
8 Тошић Исидора     н н н н
9 Миљковић Милован 100 95 100 95 97.5 10
10 Јокић Александар н 60 57.5 60 58.8 6
11 Новитовић Милан     87.5 95 91.3 10
12 Баралић Немања 50 25 50 25 н н
13 Гатић Алекса      55 50 52.5 6
14 Савић Младен н 80 65 80 72.5 8
15 Пецић Марија     70 90 80.0 8
16 Миладиновић Јелисавета     72.5 92.5 82.5 9
17 Рајковић Валентина     80 55 67.5 7
18 Стојановић Драгана     82.5 70 76.3 8
19 Никшић Игор н 65 70 65 67.5 7
20 Кафеџиски Павле     52.5 60 56.3 6
21 Достанић Јована     92.5 97.5 95.0 10
22 Милошевић Јелена     77.5 60 68.8 7
23 Кицевска Јована     55 82.5 68.8 7
15-09-2018
Ања Ранђеловић

Писмени испит из предмета ће се одржати у суботу, 15. септ., у учионици 225 са почетком у 9ч.

14-09-2018
Ања Ранђеловић

Резултати писменог дела испита у првом септембарском испитном року су приложени у табели. Усмени испит из предмета ће се одржати у среду, 5. септембра, на Институту за хидротехнику у 9:00ч. Увид у радове ће се одржати у петак, 31. августа, у 13ч.

Моле се сви студенти који полажу у овом испитном року да се појаве у 9:00 како би се формирао распоред полагања. Писмени испит положен у првом септембарском року важи и у другом септембарском року. Писмени испит положен у другом јунском року, не важи у другом септембарском року. 

Резултати испита 2017/2018            
Септ 1  2018            
Хидраулика 2 Писмени Финални поени Поени Оцена
Презиме Име 1 2 1 2 писмени писмени
Ивошевић Ђорђе 100   100 70 85.0 9
Ђерић Тања 100   100 100 100.0 10
Компалић Љубица 30 30 30 30 н  
Лазић Павле 75 30 75 30 н  
Радојевић Ивана     60 90 75.0 8
Велић Сунчица     80 70 75.0 8
Милосављевић Предраг     52.5 90 71.3 8
Alyatem Mohamed 100   100 85 92.5 10
Савовски Светислав     0 0 н  
Маркићевић Александар     70 0 н  
Јокић Александар     57.5 0 н  
Миленковић Петар 100 65 100 65 82.5 9
Новитовић Милан     87.5 95 91.3 10
Баралић Немања 100 30 100 30 н  
Гатић Алекса      55 50 52.5 6
Милићевић Маја 50 85 50 85 67.5 7
Ковић Марија     87.5 87.5 87.5 9
Седак Милица     80 0 н  
Крунић Јелена     62.5 100 81.3 9
Радишић Иван      62.5 97.5 80.0 8
Савић Младен     65 0 н  
Кирћански  Теодора     77.5 100 88.8 9
Пецић Марија     70 90 80.0 8
Рајковић Валентина     80 55 67.5 7
Средојевић Никола      82.5 50 66.3 7
Никшић Игор н 30 70 30 н  
Башић Невенка     92.5 100 96.3 10
Матовић Дајана     50 92.5 71.3 8
Кицевска Јована     55 82.5 68.8 7
Радевић Владимир     0 0 н  
27-08-2018
Ања Ранђеловић

Резултати писменог дела испита у другом јунском испитном року су приложени у табели. Усмени испит из предмета ће се одржати у петак, 13. јула, на Институту за хидротехнику у 8:00ч. Увид у радове ће се одржати у уторак, 10. јула, у 15ч.

Моле се сви студенти који полажу у овом испитном року да се појаве у 8:00 како би се формирао распоред полагања. Писмени испит положен у другом јунском року важи и у првом септембарском року. 

2. Јун 2018            
Хидраулика 2 Писмени Финални поени Поени Оцена
  Презиме Име 1 2 1 2 писмени писмени
1 Ивошевић Ђорђе 70   70 70 70.0 7
2 Ђерић Тања 70   70 100 85.0 9
3 Пантелић Стеван 65 60 65 60 62.5 7
4 Лазић Павле 50 20 50 20 н  
5 Радојевић Ивана 60 90 60 90 75.0 8
6 Милосављевић Предраг     52.5 90 71.3 8
7 Окот Ричард 60 90 60 90 75.0 8
8 Јокић Александар 0 35 57.5 35 н  
9 Миленковић Петар 100 65 100 65 82.5 9
10 Тешић Наташа 40 10 40 10 н  
11 Гатић Алекса      55 50 52.5 6
12 Милићевић Маја 50 85 50 85 67.5 7
13 Ковић Марија     87.5 87.5 87.5 9
14 Ковачевић Никола     0 0 н  
15 Крунић Јелена 80   80 100 90.0 9
16 Радишић Иван      62.5 97.5 80.0 8
17 Трипковић Милош     82.5 77.5 80.0 8
18 Средојевић Никола      82.5 50 66.3 7
19 Ђорђевић Филип     100 100 100.0 10
20 Башић Невенка     92.5 100 96.3 10
21 Матовић Дајана 80   80 92.5 86.3 9
22 Кицевска Јована     55 82.5 68.8 7
23 Радевић Владимир 75 40 75 40 н  
24 Станковић Стефан     0 0 н  

 

06-07-2018
Ања Ранђеловић

Писмени испит из предмета ће се одржати у четвртак, 5. јула, у учионици 110 са почетком у 9ч. Усмени испит за студенте који положе писмени, који су положили писмени у јуну 1 или су се ослободили путем колоквијума (а пријавили су испит у овом року) ће се одржати у петак, 13. јула, на Институту за хидротехнику са почетком у 8ч.

03-07-2018
Ања Ранђеловић

У следећој табели, приказани су резултати оба колоквијума из предмета.

 

  Презиме Име Колоквијум 1 Колоквијум 2 Ослобађање од писменог
1 Башић Невенка 92.5 100 10
2 Бојовић Јелисавета 65 н ослобођен/а 1. задатка
3 Бувач Марија 20(н) н не
4 Гатић Алекса 55 50 6
5 Говедарица Милица н н не
6 Достанић Јована 92.5 97.5 10
7 Ђорђевић Филип 102.5 100 10
8 Јовић Ивана 35(н) н не
9 Кафеџиски Павле 52.5 65 6
10 Кецовић Владислав н н не
11 Кирћански Теодора 77.5 100 9
12 Кицевска Јована 55 82.5 7
13 Ковић Марија 87.5 87.5 9
14 Крунић Јелена 62.5 100 9
15 Манић Ема 37.5(н) н не
16 Матовић Дајана 50 92.5 8
17 Миладиновић Јелисавета 72.5 92.5 9
18 Миловановић Милица 60(н) 75 ослобођен/а 2. задатка
19 Милошевић Јелена 77.5 60 7
20 Михаиловић Нина 50 40(н) ослобођен/а 1. задатка
21 Мићевић Стефан н н не
22 Молеровић Олга 42.5(н) 67.5 ослобођен/а 2. задатка
23 Никшић Игор 70 н ослобођен/а 1. задатка
24 Новитовић Милан 87.5 95 10
25 Окема Џоел н н не
26 Павић Срђан 40(н) 90 ослобођен/а 2. задатка
27 Пецић Марија 70 90 8
28 Радић Слађана 80 100 9
29 Радишић Иван 62.5 97.5 8
30 Рајковић Валентина 80 55 7
31 Савић Младен 65 н ослобођен/а 1. задатка
32 Средојевић Никола 82.5 50 7
33 Стојановић Драгана 82.5 70 8
34 Трипковић Милош 82.5 77.5 8
35 Ајтић Милан 15(н) н не
36 Делчев Петар 15(н) н не
37 Арсић Катарина н н не
38 Баралић Немања 45(н) н не
39 Велић Сунчица 80 70 8
40 Вукајловић Тања 72.5 н ослобођен/а 1. задатка
41 Вукаловић Владимир н н не
42 Вулић Дарко н н не
43 Гајевић Милица н н не
44 Ђерић Тања 25(н) 100 ослобођен/а 2. задатка
45 Ивошевић Ђорђе 25(н) 70 ослобођен/а 2. задатка
46 Јокић Александар 57.5 40(н) ослобођен/а 1. задатка
47 Ковачевић Никола н н не
48 Компалић Љубица н н не
49 Лаловац Ђорђе н н не
50 Маркићевић Александар 70 н ослобођен/а 1. задатка
51 Миленковић Петар н н не
52 Милићевић Маја н н не
53 Милосављевић Предраг 52.5 90 8
54 Миљковић Милован н н не
55 Мирковић Милица 62.5 55 6
56 Момчиловић Јулија н н не
57 Окот Ричард 35(н) н не
58 Павловић Марко 70 100 9
59 Пантелић Стеван н н не
60 Петронић Ивана н н не
61 Радевић Владимир 35(н) н не
62 Радојевић Ивана н н не
63 Ристовић Александар 45(н) н не
64 Седак Милица 80 н ослобођен/а 1. задатка
65 Тијанић Никола н н не
66 Тошић Исидора н н не
67 Ћоровић Јанко 45(н) н не
68 Alyatem Mohamed 40(н) 85 ослобођен/а 2. задатка
69 Лазић Павле 15(н) н не
70 Арсић Александар 45(н) 90 ослобођен/а 2. задатка
71 Станковић Стефан н н не

 

 

07-06-2018
Будо Р Зиндовић
Колоквијум 1      
           
Хидраулика 2     2017/18 Поени - колоквијум 1
  Презиме Име Бр.индекса Задатак 1 Задатак 2
1 Башић Невенка 208/15 95 90
2 Бојовић Јелисавета 153/15 40 90
3 Бувач Марија 41/14 40 0
4 Гатић Алекса 301/13 70 40
5 Говедарица Милица 183/15 n n
6 Достанић Јована 111/15 100 85
7 Ђорђевић Филип 135/15 95 110
8 Јовић Ивана 219/12 50 20
9 Кафеџиски Павле 98/15 70 35
10 Кецовић Владислав 82/14 n n
11 Кирћански Теодора 44/15 45 110
12 Кицевска Јована 317/15 60 50
13 Ковић Марија 96/14 100 75
14 Крунић Јелена 11/15 50 75
15 Манић Ема 43/15 30 45
16 Матовић Дајана 241/15 40 60
17 Миладиновић Јелисавета 51/15 35 110
18 Миловановић Милица 175/15 100 20
19 Милошевић Јелена 155/15 95 60
20 Михаиловић Нина 182/15 40 60
21 Мићевић Стефан 278/13 n n
22 Молеровић Олга 55/15 50 35
23 Никшић Игор 91/15 95 45
24 Новитовић Милан 172/13 100 75
25 Окема Џоел 312/14 n n
26 Павић Срђан 149/09 40 40
27 Пецић Марија 50/15 100 40
28 Радић Слађана 23/14 100 60
29 Радишић Иван 26/15 50 75
30 Рајковић Валентина 84/15 100 60
31 Савић Младен 40/15 90 40
32 Средојевић Никола 86/15 105 60
33 Стојановић Драгана 87/15 100 65
34 Трипковић Милош 76/15 90 75
35 Ајтић Милан 209/12 20 10
36 Делчев Петар 4/14 30 0
37 Арсић Катарина 224/14 n n
38 Баралић Немања 300/13 40 50
39 Велић Сунчица 349/12 100 60
40 Вукајловић Тања 36/10 95 50
41 Вукаловић Владимир 190/11 n n
42 Вулић Дарко 281/13 n n
43 Гајевић Милица 280/13 n n
44 Ђерић Тања 327/10 50 0
45 Ивошевић Ђорђе 93/10 20 30
46 Јокић Александар 82/12 55 40
47 Ковачевић Никола 160/14 n n
48 Компалић Љубица 40/12 n n
49 Лаловац Ђорђе 217/13 n n
50 Маркићевић Александар 307/11 90 50
51 Миленковић Петар 155/12 n n
52 Милићевић Маја 310/13 n n
53 Милосављевић Предраг 6/13 65 40
54 Миљковић Милован 64/12 n n
55 Мирковић Милица 50/09 75 50
56 Момчиловић Јулија 164/12 n n
57 Окот Ричард 349/13 40 30
58 Павловић Марко 299/10 95 45
59 Пантелић Стеван 51/11 n n
60 Петронић Ивана 63/11 n n
61 Радевић Владимир 308/17 50 20
62 Радојевић Ивана 261/12 n n
63 Ристовић Александар 12/13 50 40
64 Седак Милица 131/14 95 65
65 Тијанић Никола 286/09 n n
66 Тошић Исидора 228/10 n n
67 Ћоровић Јанко 333/10 60 30
68 Alyatem Mohamed 351/13 30 50
69 Лазић Павле 99/12 30 0
70 Арсић Александар 323/17 40 50
71 Станковић Стефан 318/17 n n
           
Увид у радове ће се одржати у пeтак 4.5. од 14 часова у  
просторијама Института за ХВЕ.      

Студенти који у овој години не слушају предмет, а пријавили су се за полагање првог колоквијума и нису дошли, немају право да изађу на други колоквијум.

07-06-2018
Будо Р Зиндовић

У следећој табели, сумирани су резултати другог колоквијума из предмета.

 

Хидраулика 2     2017/18 Поени - колоквијум 2
  Презиме Име Задатак 1 Задатак 2 Просек
1 Башић Невенка 100 100 100
2 Бојовић Јелисавета     н
3 Бувач Марија     н
4 Гатић Алекса 65 35 50
5 Говедарица Милица     н
6 Достанић Јована 95 100 97.5
7 Ђорђевић Филип 100 100 100
8 Јовић Ивана     н
9 Кафеџиски Павле 60 70 65
10 Кецовић Владислав     н
11 Кирћански Теодора 100 100 100
12 Кицевска Јована 100 65 82.5
13 Ковић Марија 90 85 87.5
14 Крунић Јелена 100 100 100
15 Манић Ема     н
16 Матовић Дајана 85 100 92.5
17 Миладиновић Јелисавета 100 85 92.5
18 Миловановић Милица 100 50 75
19 Милошевић Јелена 85 35 60
20 Михаиловић Нина 50 30 40(н)
21 Мићевић Стефан     н
22 Молеровић Олга 100 35 67.5
23 Никшић Игор     н
24 Новитовић Милан 90 100 95
25 Окема Џоел     н
26 Павић Срђан 80 100 90
27 Пецић Марија 100 80 90
28 Радић Слађана 100 100 100
29 Радишић Иван 95 100 97.5
30 Рајковић Валентина 65 45 55
31 Савић Младен     н
32 Средојевић Никола 50 50 50
33 Стојановић Драгана 70 70 70
34 Трипковић Милош 70 85 77.5
39 Велић Сунчица 100 40 70
44 Ђерић Тања 100 100 100
45 Ивошевић Ђорђе 65 75 70
46 Јокић Александар 50 30 40(н)
53 Милосављевић Предраг 100 80 90
55 Мирковић Милица 65 45 55
58 Павловић Марко 100 100 100
68 Alyatem Mohamed 100 70 85
70 Арсић Александар 80 100 90

Увид у радове, заказује се за понедељак 11. јуна 2018. године у ИХ у 14 часова.

 

07-06-2018
Будо Р Зиндовић

U subotu, 12. maja, nece biti odrzani casovi predavanja.

11-05-2018
Ања Ранђеловић
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011