Requested query:  
found 621 results
1 ИЗГРАДЊА ХИДРОТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА И ЊИХОВА УЛОГА У ЕКОНОМСКОМ И ДРУШТВЕНОМ РАЗВОЈУ СРБИЈЕ ТОКОМ 150 ГОДИНА Проф. др Бранислав Ђорђевић, дипл.инж.грађ. Редовни члан Академије инжењерских наука Србије РЕЗИМЕ Током 150 година еснафске инжењерске организованости у Србији, у развоју...
26-04-2018
Документа
Остало
ДВА ВЕКА РАЗВОЈА ГЕОДЕТСКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА СРБИЈЕ Проф.др Манојло Миладиновић, дипл. инж. геод. В.проф. др Загорка Госпавић, дипл. инж. геод. РЕЗИМЕ У раду је разматрана прошлост, садашњост и будућност геодезије, односно геодетске делатности у Србији кроз њене области: основни геодетски ...
26-04-2018
Документа
Остало
GRAĐEVINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU SAJAM GRAĐEVINARSTVA 2018 ŠTAND GRAĐEVINSKOG FAKULTETA PREDAVANJA NA SAJMU IZGRADNJA KUCE OD KARTONA STUDENATA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA I ĐAKA SREDNJIH ŠKOLA ...
24-04-2018
Документа
информатори
SEĆANJE NA VELIKANA ŽELEZNIČKOG INŽENJERSTVA Prof. dr SAVO JANJIĆ 1919. – 2000. Profesor Savo Janjić posvetio je svoj rad železnici, kao istraživač, univerzitetski profesor i idejni tvorac brojnih objekata železničke infrastrukture. Njegov inženjerski rad označila s...
24-04-2018
Документа
Остало
SEĆANJE NA VELIKANA ŽELEZNIČKOG INŽENJERSTVA Prof. KIRILO SAVIĆ 1870. – 1957. Prоtеklо је nešto više od šest dеcеniјa оd smrti Kirilа Sаvićа, uglеdnоg prоfеsоrа Теhničkоg fаkultеtа u Bеоgrаdu, velikog humaniste, tvоrcа i nеimаrа inžеnjеrskе škоlе grаditеlја žеlеznic...
24-04-2018
Документа
Остало
1 академик проф. др h.c. Ђорђе Лазаревић (1903 – 1993) дипломирани грађевински инжењер Академик проф. Ђорђе Лазаревић је, у својој личности, сјединио инжењера- пројектанта ствараоца, по генетској линији изванредног градитеља, луцидног свестраног истраживача, научника и п...
24-04-2018
Документа
Остало
6 Стеван Радојчић: Академик и геодетски генерал СТЕВАН П. БОШКОВИЋ (1868 – 1957) Стеван П. Бошковић је био организатор првих савремених геодетских радова у Србији и Југославији. Пројектовао је и успоставио прву тригонометријску и нивелманску мрежу у Србији и са ње извршио тачан т...
24-04-2018
Документа
Остало
x - close
! Optimized for Firefox, Chrome and IE 9+           LuAn-011