Дамјан M. Иветић
библиографија
Ознака [M]: вредновање научних резултата по годинама
Међународни часописи
 • Ivetić, Damjan and Vasilić, {\v{Z}}eljko and Stanić, Miloš and Prodanović, Dušan (2016) Speeding up the water distribution network design optimization using the ∆Q method. Journal of Hydroinformatics. 18 (1), pp.33--48. [M22]
Међународне конференције
 • Damjan Ivetić, Marko Ivetić, Nenad Jaćimović (2016) Uticaj tehničkih i socio-ekonomskih faktora na strategiju razvoja vodovodnog sistema - primer opštine Pančevo. In: 16-a Međunarodna konferencija Vodovodni i kanalizacioni sistemi, Jahorina, Pale, BiH. [M33]
 • Miloš Milašinović, Željko Vasilić, Damjan Ivetić, Miloš Stanić (2016) Primena optimizacionog algoritma mravlje kolonije u projektovanju sistema pod pritiskom. In: 16-a Međunarodna konferencija Vodovodni i kanalizacioni sistemi, Jahorina, Pale, BiH. [M33]
 • Željko Vasilić, Miloš Stanić, Damjan Ivetić, Dušan Prodanović (2015) IMPROVING HYDRAULIC ANALYSIS OF WATER DISTRIBUTION NETWORK WITH ΔQ METHOD USING AUTOMATIC IDENTIFICATION OF MINIMAL BASIS LOOP. In: IWA Young Water Profesionals conference. [M33]
 • Damjan Ivetić, Dušan Prodanović, Miloš Milašinović, Tina Dašić (2015) One Example of Cascaded Reservoirs Hydropower System Modelling for Master Plan Analysis. In: IWA Young Water Profesionals conference. [M33]
 • Ivetić, Damjan and Jaćimović, Nenad (2014) Impact of leachate filtration on slope failure potential of landfill side walls. In: 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE on Sustainable Solid Waste Management, Athens. [M33]
 • Nemanja Branisavljević, Ivana Ćipranić, Dušan Prodanović, Damjan Ivetić (2014) Softverska podrška određivanju osnovnih zona bilansiranja vodovodnih mreža. In: 14. Međunarodna konferencija vodovodni i kanalizacioni sistemi - Jahorina, Pale. [M33]
 • Ivetić, D and Vasilić, Ž and Prodanović, D and Stanić, M (2014) Implementing ∆Q method to accelerate the optimization of pressurized pipe networks. Procedia Engineering. 89 (), pp.618-625. [M33]
 • Miloš Stanić, Miloš Hranisavljević, Damjan Ivetić, Aleksandra Kiković (2014) Uticaj sniženja podzemne vode na sleganje. In: 5. Internacionalni naučno-stručni skup Građevinarstvo - Nauka i Praksa. [M33]
 • Damjan Ivetić, Miloš Stanić, Željko Vasilić, Dušan Prodanović (2014) Segmentizacija vodovodne distributivne mreže. In: Međunarodna konferencija Savremena dostignuća u građevinarstvu. [M33]
 • Damjan Ivetić, Miloš Stanić, Željko Vasilić, Dušan Prodanović (2014) Podela vodovodne mreže na osnovne zone bilansiranja korišćenjem topoloških matrica povezanosti. In: 14. Međunarodna konferencija vodovodni i kanalizacioni sistemi - Jahorina, Pale. [M33]
 • Damjan Ivetić, Željko Vasilić, Miloš Stanić (2013) Primeri primene genetskih algoritama u projektovanju vodovodnih sistema. In: 13-a Međunarodna konferencija Vodovodni i kanalizacioni sistemi, Jahorina, Pale, BiH. [M33]
 • Damjan Ivetić, Miloš Stanić, Nenad Jaćimović (2013) Analiza sleganja terena usled sniženja nivoa podzemnih voda u fazi izvođenja građevinskih radova. In: 13-a Međunarodna konferencija Vodovodni i kanalizacioni sistemi, Jahorina, Pale, BiH. [M33]
Домаћи и М53 часописи
 • Damjan Ivetić, Jovan Đorđević, Dušan Prodanović (2016) ASPEKTI MERENJA BRZINE VODE AKUSTIČNOM DOPLER ANEMOMETRIJOM. Vodoprivreda. 282-284 (4-6), pp.181-190. [M51]
 • Damjan Ivetić, Marko Ivetić, Nenad Jaćimović (2016) Interaktivni pristup u primeni strategije razvoja vodovodnog sistema Panceva. Voda i sanitarna tehnika. (), pp.47-56. [M51]
 • Damjan Ivetić, Miloš Milašinović, Dušan Prodanović (2015) Analiza upravljanja kaskadnim HES pomoću SIMULINKA. Vodoprivreda. 276-278 (4-6), pp.269-276. [M51]
 • Damjan Ivetić, Miloš Stanić, Željko Vasilić, Dušan Prodanović (2014) Algoritam za segmentaciju vodovodne mreže pomoću postojećih izolacionih zatvarača. Voda i Sanitarna tehnika. (), pp.37-48. [M51]
 • Ivetić, Damjan and Vasilić, Željko and Stanić, Miloš and Prodanović, Dušan (2013) Optimizacija mreža pod pritiskom modeliranih ∆Q metodom. Vodoprivreda. (), pp.265-274. [M51]
Домаће конференције
 • Miloš Milašinović, Damjan Ivetić, Dušan Prodanović (2015) PRIMER MODELIRANJA HIDRAULIKE I UPRAVLJANJA KASKADNOG HIDROENERGETSKOG SISTEMA. In: 17. naučno savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI). [M63]
 • Damjan Ivetić, Nenad Jaćimović, Dušan Prodanović (2015) MODELIRANJE NEUSTALJENOG STRUJANJA U POROZNOJ SREDINI METODOM KONAČNIH ELEMENATA. In: 17. naučno savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI). [M63]
 • Stanic, M and Ivetic, D and Prodanovic, D and Vasilic, Z (2012) Unapređenje primene genetskih algoritama u optimizaciji mreža pod pritiskom. In: 16. naučno savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI). [M63]
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011